Krollen werken voortaan op duurzame biobrandstof

Strukton Rail zet als eerste de stap naar verduurzaming

Strukton Rail, tekent samen met GoodFuels (leverancier duurzame biobrandstoffen) en Hans de Baat Olieprodukten BV (distributeur) een meerjarige samenwerkingsovereenkomst om de CO2-uitstoot van de krollen (kranen op lorries) te reduceren door de overstap van fossiele diesel naar duurzame biobrandstof. Daarmee is het kranenbedrijf van Strukton Rail de eerste partij in de spoorbranche die deze stap naar verduurzaming zet. Een stap die per direct een positief effect zal hebben op de CO2-footprint van Strukton Rail en de werkomgeving van de medewerkers.

Er wordt gestart met de brandstof GoodFuels50. Met ingang van 1 januari 2019 wordt overgegaan op de GoodFuels100. Deze fossielvrije brandstof is het meest duurzaam, zorgt voor een CO2-reductie van 90% en een aanzienlijk betere luchtkwaliteit t.o.v. fossiele diesel. Het positieve effect op de luchtkwaliteit is het sterkst bij oudere motoren.

Wat levert het op?

Kijkend naar het jaarlijks verbruik zal het gebruik van GoodFuels in het resterende deel van 2018 nog een reductie opleveren van 160 ton CO2 en in 2019 zelfs 635 ton CO2.

Alle partijen zien deze samenwerkingsovereenkomst als een mooie eerste stap.

‘’Wij hopen dat deze stap zich als een duurzame ‘olievlek’ zal gaan verspreiden binnen de spoorbranche, maar ook zeker daarbuiten. Er zijn namelijk nog tal van andere toepassingen te bedenken’’, aldus Harold Verbruggen, Manager Business Unit Equipment.

Doryan Daamen, Sales Director GoodFuels: “We zijn enorm trots dat Strukton Rail als eerste marktpartij serieus bijdraagt in de verduurzaming van de spoorbranche waar nog steeds veel fossiele diesel wordt gebruikt. De overstap is goed voor Strukton, voor duurzame biobrandstoffen, én het behalen van de klimaatdoelstellingen”.

GoodFuels versus (bio)diesel

GoodFuels duurzame biobrandstof mag niet verward worden met het oude biodiesel. Enerzijds omdat de duurzaamheid van biodiesel veelal nog te wensen overlaat, vanwege het mogelijk effect op ontbossing of de impact op de voedselketen. Anderzijds omdat biodiesel van lage kwaliteit is en slechts in beperkte mate in motoren ingezet kan worden. Naast de duurzaamheid is juist de kwaliteit van de brandstof interessant, omdat dit inhoudt dat deze zonder aanpassingen direct ingezet kan worden in dieselmotoren. Verder is de brandstof geurloos en kan goed tegen koude weeromstandigheden.

 

GoodFuels is marktleider op het gebied van ontwikkeling en wereldwijde distributie van geavanceerde duurzame biobrandstoffen. Onze brandstoffen (zoals bijvoorbeeld HVO of onze duurzame marine diesel & stookolie) worden geleverd aan alle transportsectoren waarvoor het de beste en snelste optie is om te verduurzamen zoals de zeevaart, zwaar wegtransport, spoorvervoer, binnenvaart en de bouw. Bedrijven kunnen zo een CO2-reductie tot wel 95% realiseren (well-to-wheel) en daarmee hun ecologische footprint sterk verlagen. De fossielarme en fossielvrije dieselvervangers van GoodFuels zijn direct inzetbaar. Dit betekent dat ze zonder aanpassingen aan motoren zijn te gebruiken (‘drop-in’).

Alle brandstoffen van GoodFuels worden gemaakt van afval- en reststromen en voldoen aan de zwaarste duurzaamheidseisen. GoodFuels voldoet aan de RSB-standaard en beschikt over een onafhankelijke duurzaamheidsboard, bestaande uit leidende NGO’s en academici. De board adviseert over de duurzaamheid van de individuele brandstoffen. GoodFuels is onderdeel van de GoodNRG groep.

www.goodfuels.com

 

 

De missie van Hans de Baat Olieprodukten B.V. is brandstof en smeerolie distributie binnen 24 uur op iedere willekeurige locatie in Nederland en België tegen de laagste milieubelasting, met alle daarbij behorende equipment.

Hans de Baat Olieprodukten BV is het enige bedrijf in Nederland dat VDA gecertificeerd is voor de  produktie en distributie van AdBlue met zijn eigen wagenpark. AdBlue reduceert de NOx uitstoot. Inmiddels kunnen de nieuwe tankwagens gelijktijdig dieselolie/biodiesel en adblue gecombineerd afleveren om de logistics (en dus de CO2 uitstoot) nog verder te optimaliseren.

 

Strukton heeft een passie voor technologie en focust op rail- en civielgerelateerde werkzaamheden en door technologie gedreven specialismen. Het bedrijf onderscheidt zich met een aantal unieke specialismen voor de markten railsystemen, civiele infrastructuur en techniek & gebouwen. Met zijn technologie en specialismen wil Strukton bijdragen aan een sector die instaat voor kwaliteit en veiligheid van spoorvervoer, weginfrastructuur en technische installaties en gebouwen. Opdrachtgevers bevinden zich zowel binnen Europa als ook steeds meer daarbuiten. Het bedrijf telt circa 6.500 medewerkers en heeft een omzet van 1,9 miljard euro.

Strukton Rail is onderdeel van Strukton en bouwt, vernieuwt, onderhoudt en beheert spoorsystemen en elektrische treinsystemen, met als doel het spoorsysteem optimaal beschikbaar, betrouwbaar, veilig en meetbaar te maken.

www.struktonrail.nl